Slide background   Production Consultancy   Detailed Information >> 
Slide background   Greenhouse and Construction   Detailed Information >> 
Slide background   Project and Consultancy  Detailed Information >> 
Slide background   Marketing and Export   Detailed Information >> 
   TURKEY

Projects > Turkey

Artcan Agricultural Products

TURKEY

Ön Fizibilite etütlerinin hazırlanması (işletmenin kar/zarar tablosu, geri dönüşüm yılı, nakit akış tablosu, yatırım harcaması, üretim planı, işletme giderleri, üretim giderleri, finansman planı vb. konuları içerir)

Uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden bir çalışması yapılacaktır.