Slide background   Tarımsal Üretim Danışmanlığı   Detaylı Bilgi >> 
Slide background   Sera ve İnşaat   Detaylı Bilgi >> 
Slide background   Proje ve Danışmanlık  Detaylı Bilgi >> 
Slide background   İthalat - İhracaat   Detaylı Bilgi >> 
   FİZİBİLİTE VE ETÜD

Hizmetlerimiz > Fizibilite ve Etüd

Artcan Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

FİZİBİLİTE VE ETÜD

Fizibilite etütlerinin hazırlanması (işletmenin kar/zarar tablosu, geri dönüşüm yılı, nakit akış tablosu, yatırım harcaması, üretim planı, işletme giderleri, üretim giderleri, finansman planı vb. konuları içerir)

 Uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden bir çalışma yapılacaktır.

 Ayrıca fizibilitede bölgenin iklim verilerinin analiz edilmesi, bölgeye uygun üretim deseni, risk analizleri gibi verilerde yer alır.

 Üreticiye marka oluşturmada gerekli tüm teknik desteği verir.

 Yatırımcıya yatırımla ilgili ön bilgiler ön fizibilitede verilir. Yatırımcı yatırıma olumlu karar verirse tam fizibilite hazırlanır.

    SON ÇALIŞMALARIMIZ